Trang cảnh báo an toàn thông tin tỉnh Thanh Hóa

Trợ giúp người dân, tổ chức gửi thông tin, cảnh báo về các vấn đề an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lựa chọn loại cảnh báo

Gửi cảnh báo lừa đảo mạng

Khi bạn phát hiện các trang lừa đảo, giả mạo, tin giả, hãy gửi thông tin để chúng tôi tiến hành phân tích, xử lý

Gửi cảnh báo lỗ hổng bảo mật

Khi bạn tìm thấy lỗ hổng bảo mật trên bất kỳ website .vn nào mà liên hệ chủ quản không được phản hồi. Hãy gửi cảnh báo tại đây để chúng tôi tiến hành phân tích, xử lý.

Gửi thông tin sự cố tấn công mạng

Khi bạn gặp các loại tấn công mạng như: Tấn công từ chối dịch vụ (DOS - DDOS), Tấn công phần mềm độc hại (Malware attack), Tấn công trung gian (Man-in-the-middle attack), Tấn công cơ sở dữ liệu (SQL injection), Khai thác lỗ hổng Zero-day (Zero day attack)...

Gửi thông tin các vấn đề khác

Nếu nhu cầu của bạn không nằm trong các vấn đề trên, hãy gửi thông tin cho chúng tôi qua mục này.