Cách nhận biết đường link lừa đảo giả mạo ngân hàng

Thời gian gần đây, nhiều người nhận được các tin nhắn về dịch vụ ngân hàng và yêu cầu họ bấm vào một đường link. Đường link này lại giống hệt với website của các ngân hàng đang dùng, khiến người dùng không hề nghi ngờ, bấm vào và bị mất thông tin, thậm chí bị chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cho biết, người dùng hoàn toàn có thể nhận biết, phân biệt được các đường link lừa đảo này.

Triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản: Công văn số 15703/UBND-CNTT ngày 21/10/2022, về việc yêu cầu hoàn thành phân loại, xác định và phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin; Công văn số 4453/UBND-CNTT ngày 04/4/2023, về việc yêu cầu tuân thủ quy định bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04/11/2022, về việc đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.