Hướng dẫn chặn tên miềm trên Vigor + Mikrotik

1. Hướng dẫn chặn tên miềm trên Vigor

Bước 1: Tạo Keyword object cho các trang cần chặn

Tạo Keyword object cho các trang cần chặn

Vào Objects Setting→ Keyword / DNS Object, tại Tab DNS Object, Nhấn Add

  • Profile            :Đặt tên gợi nhớ bất kì
  • Nhấn Add

- Điền domain DNS muốn chặn

- Nếu muốn chặn thêm nhiều keyword khác, nhấn add thêm lần nữa

  • Nhấn Apply

Bước 2: Tạo rule  IP filter chặn theo Domain

Vào Firewall→ Fillter Setup, nhấn  Add

  • Group            :Đặt tên Group
  • Check Enable
  • Comment        :Mô tả Group
  • Nhấn Apply

Chọn Group vừa tạo, nhấn add để tạo rule

Profile            : Đặt tên gợi nhớ bất kì

Click Enable        

Action            : Chọn Block   

Source IP

Source IP Object: chọn đối tượng cần chặn

Destination IP

Destination DNS Object : Chọn profile DNS Object cần chặn.

Nhấn Apply

2. Hướng dẫn chặn tên miềm trên Mikrotik

Bước 1. Web proxy

Đầu tiên ta enable web proxy ở trong mục ip – web proxy

Như đã nói ở mục 1 về các loại proxy thì thông thường các công ty hay sử dụng Transparent web proxy để các user không biết đang dùng 1 proxy và bị kiểm soát, và không cần phải thiết lập các thông số proxy trong các trình duyệt web.

Ta config thêm vào Firewall – Nat

ip firewall nat

/add chain=dstnat action=redirect to-ports=8080 protocol=tcp dst-port=80

Bước 2: Sau đó để block website chúng ta vào phần IP – Web proxy chọn access

Kết quả

 

Các tin liên quan

1. Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2022

2. Hướng dẫn khăc phục lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool

3. Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022

4. Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022

5. Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

6. Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2023