Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2022

1. Thông tin các lỗ hổng bảo mật

2. Hướng dẫn khắc phục
Biện pháp tốt nhất để khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng. Quý đơn vị tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng tại link nguồn tham khảo tại mục 1 của phụ lục.
3. Tài liệu tham khảo
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-May
https://www.zerodayinitiative.com/blog/2022/5/10/the-may-2022-security-update-review

 

Các tin liên quan

1. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Visafe giúp chặn website lừa đảo trên điện thoại và máy tính

2. Xây dựng giải pháp sử dụng USB an toàn trên Windows

3. Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật mới mức độ cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2022

4. Hướng dẫn khăc phục lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool

5. Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022

6. Hướng dẫn chặn tên miềm trên Vigor + Mikrotik